top of page
Copy of Copy of new MPCC LOGO July 13.png

MPCC 的政策

查看以下政策

政策以英文為準

MPCC 反歧視政策

個人資訊政策和隱私權聲明承諾

MPCC 防止虐待兒童和性剝削政策

MPCC 反霸凌、反騷擾政策

bottom of page